سایت آگهی رایگان کد معرف سایتی برای تبلیغ رایگان کد تخفیف و کد معرف و لینک معرف و انواع مدلهای بازاریابی و کسب درآمد و فروش و همکاری در فروش و باشگاه مشتریان و...

خوش آمدید ، مهمان ! [ ثبت نام | ورود

پوسته تجاری - نسیم نت
ارسال آگهی

سرویس قابلمه کاسیو casio ده پارچه

casio1
casio2

توضیحات

سرویس قابلمه کاسیو casio ده پارچه  روﺣﯽ

ﻪ casio ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮ: ﺳﺮوﯾﺲ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﮐﺎﺳﯿﻮ ﺟﻨﺲ : روی) روﺣﯽ( ﻋﺪد ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺧﻤﺮه ای ۵ ۲۸-۲۶-۲۴-۲۲-۲۰ : ﺳﺎﯾﺰﻫﺎ

ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم۵/۳۰۰ وزن ﺑﺪون ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺗﻮ ﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف

دارای ﺳﻮﭘﺎپ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺨﺎر **ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺪی و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺑﺖ ارﺳﺎل

186 بازدید کل ، 1 امروز

  

شناسه آگهی : 7645f1bf5c343210

گزارش مشکل

درخواست شما در حال پردازش است ، لطفا چند لحظه صبر کنید ....

ارسال نظر