خوش آمدید ، مهمان ! [ ثبت نام | ورود

پوسته تجاری - نسیم نت
ارسال آگهی

مقایسه صندوق های سرمایه گذاری بورس در ( ۱۵ مهر ۹۷ ) ۱۳۹۷

اقتصادی, تازه ها, خبرها, مجله گوناگون آبان ۱۴, ۱۳۹۷

مقایسه صندوق های سرمایه گذاری بورس در – ۱۵ مهر ۹۷ – ۱۳۹۷

::: راهنما برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق های سرمایه گذاری کلیک کنید.

شما میتوانید با مقایسه صندوق های سرمایه گذاری بورس بهترین صندوق سرمایه گذاری را انتخاب کنید و در آن صندوق سرمایه گذاری کنید و از سود سرمایه گذاری خود لذت ببرید:

نام صندوق های سرمایه گذاری
نرخ سود تضمین شده(%)
نرخ سود پیش بینی شده(%)
دوره های تقسیم سود(ماه)
تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
عمر صندوق (روز )
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال)
خالص ارزش دارایی صندوق(ریال)
درصد دارایی های نقدی
بازدهی ماه(%)
بازدهی ۳ ماهه(%)
بازدهی ۶ ماهه(%)
بازدهی سال(%)
بازدهی از آغاز فعالیت(%)
نسبت دوره برتر(%)
بتا صندوق
شاخص کل ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۳۷٫۲۰ ۶۷٫۱۰ ۹۱٫۷۰ ۱۱۷٫۴۰
 مشترک آتیه نوین ۰ ۱۶ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۳۱۲۶ ۱,۰۱۶,۲۰۸ ۷۲,۹۰۹,۴۰۹M ۹۲٫۱۷ ۱٫۵۶ ۴٫۹۹ ۹٫۶۶ ۱۹٫۱۹ ۱۷۸٫۹۳ ۵۱٫۵۰ ۰٫۰۲
آرمان کارآفرین ۰ ۱۷ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۷۴۳ ۱,۰۰۷,۴۴۵ ۸,۳۶۸,۹۰۴M ۹۵٫۴۷ ۱٫۷۱ ۵٫۱۰ ۹٫۹۸ ۲۰٫۰۰ ۱۶۱٫۵۸ ۵۳٫۹۰ ۰٫۰۰
ارزش آفرین گلرنگ ۰ ۰ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۹۰۳ ۱,۰۰۹,۰۹۲ ۲۹۲,۰۳۹M ۸۸٫۵۴ ۱٫۹۳ ۶٫۰۱ ۱۰٫۱۵ ۲۳٫۲۱ ۵۷٫۰۶ ۸۳٫۸۰ ۰٫۰۲
ارزش آفرینان دی ۰ ۱۷٫۲ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۵۶۹ ۱,۰۱۷,۷۷۹ ۴۳,۴۷۶,۲۴۷M ۹۸٫۸۷ ۱٫۸۰ ۵٫۳۱ ۱۰٫۳۷ ۱۹٫۷۰ ۱۴۷٫۲۰ ۵۷٫۹۰ ۰٫۰۲
ارمغان ایرانیان ۰ ۱۵ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۵۵۲ ۱,۰۳۲,۲۷۰ ۲۳۹,۵۱۵M ۸۷٫۲۳ ۳٫۰۱ ۸٫۲۶ ۱۴٫۴۹ ۲۵٫۵۵ ۱۵۲٫۰۶ ۵۵٫۹۰ ۰٫۰۲
اعتماد ملل ۰ ۱۵ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۷۴۳ ۱,۰۱۹,۳۱۰ ۵۶۱,۷۳۳M ۹۳٫۵۸ ۵٫۳۲ ۶٫۲۵ ۱۰٫۶۳ ۱۹٫۷۸ ۴۴٫۷۹ ۸۱٫۴۰ ۰٫۰۲
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران ۰ ۱۵ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۴۴۲ ۱,۰۰۷,۹۸۳ ۲,۴۲۵,۰۲۰M ۷۷٫۰۶ ۱٫۷۸ ۵٫۱۸ ۹٫۷۷ ۲۰٫۴۷ ۲۵٫۱۳ ۷۰٫۸۰ ۰٫۰۱
امین آشنا ایرانیان ۰ ۲۰ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۳۶۷ ۱,۰۱۰,۴۵۱ ۵,۸۸۵,۱۹۶M ۸۷٫۱۷ ۱٫۹۹ ۵٫۳۵ ۱۰٫۷۶ ۲۲٫۲۳ ۱۴۰٫۶۴ ۵۵٫۹۰ ۰٫۰۰
امین سامان ۰ ۱۶ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۵۳۸ ۱,۰۰۶,۰۱۳ ۹۹۱,۹۹۹M ۹۷٫۰۳ ۱٫۴۲ ۴٫۳۷ ۸٫۸۴ ۱۷٫۹۴ ۱۳۷٫۲۳ ۵۴٫۷۰ ۰٫۰۰
اندوخته پایدار سپهر ۰ ۱۰ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۹۸۸ ۱,۰۰۷,۱۲۳ ۳۳,۶۹۵,۴۶۰M ۹۹٫۳۶ ۱٫۶۳ ۴٫۴۰ ۸٫۳۰ ۱۶٫۳۹ ۱۱۳٫۷۰ ۶۲٫۱۰ ۰٫۰۰
اندوخته توسعه صادرات آرمانی ۰ ۱۵ ۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۹۶۳ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۸۹۱,۶۷۸M ۸۸٫۰۶ ۱٫۶۹ ۵٫۱۲ ۱۰٫۱۱ ۲۰٫۹۷ ۴۳٫۲۱ ۷۷٫۶۰ ۰٫۰۲
اندیشه زرین پاسارگاد ۰ ۱۵ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۹۱۸ ۸,۴۶۰,۴۸۶ ۳۵۷,۰۳۲M ۴۷٫۱۸ ۷۴۲٫۴۱ ۷۴۴٫۶۴ ۷۴۷٫۴۰ ۷۵۸٫۹۹ ۷۸۳٫۸۵ ۸۵٫۲۰ ۰٫۰۴
با درآمد ثابت تصمیم ۰ ۱۷ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۱۸ ۱,۰۰۸,۳۸۲ ۱,۰۶۷,۶۸۰M ۹۱٫۹۹ ۱٫۷۲ ۵٫۸۵ ۸٫۵۰ ۵٫۸۲ ۳۷٫۶۰ ۰٫۰۲
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) ۰ ۰ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۸۱ ۱۲,۳۹۶ ۲۴۴,۰۳۱M ۸۷٫۰۳ ۶٫۲۸ ۱۴٫۵۹ ۲۰٫۱۵ ۲۳٫۶۵ ۶۴٫۶۰ ۰٫۰۵
با درآمد ثابت کاریزما ۰ ۰ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۳۹۱ ۲,۲۶۸,۲۱۳ ۴۸۴,۷۵۸M ۹۴٫۲۳ ۲٫۸۸ ۶٫۲۳ ۹٫۹۱ ۱۹٫۲۵ ۱۲۳٫۹۰ ۷۵٫۰۰ ۰٫۰۲
با درآمد ثابت کمند (ETF) ۰ ۰ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۴۱۲ ۱۰,۱۶۱ ۳۲۶,۲۹۶M ۹۱٫۹۳ ۱٫۷۵ ۵٫۳۲ ۹٫۹۹ ۱۷٫۳۲ ۱۹٫۹۵ ۷۰٫۳۰ ۰٫۰۵
بانک ایران زمین ۰ ۱۶ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۴۴۵ ۱,۰۱۵,۶۳۰ ۲۷,۱۳۵,۹۵۸M ۹۰٫۱۰ ۲٫۵۰ ۶٫۱۰ ۱۰٫۹۶ ۲۰٫۸۳ ۸۴٫۰۹ ۴۶٫۲۰ ۰٫۰۲
بانک گردشگری ۰ ۰ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۶۳۸ ۱,۰۰۸,۳۶۹ ۷,۶۲۷,۲۶۰M ۶۷٫۳۲ ۱٫۹۳ ۵٫۸۱ ۱۱٫۲۰ ۲۱٫۲۰ ۱۹۷٫۸۷ ۵۵٫۵۰ ۰٫۰۱
پاداش سرمایه بهگزین ۰ ۱۵ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۰۳۴ ۱,۰۱۰,۳۹۴ ۱,۹۹۱,۸۶۶M ۹۵٫۸۲ ۲٫۲۴ ۵٫۸۳ ۱۱٫۰۵ ۲۱٫۱۱ ۶۳٫۵۶ ۷۶٫۶۰ ۰٫۰۲
پارند پایدار سپهر (ETF) ۰ ۰ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۷۹۷ ۱۰,۱۴۰ ۴,۸۰۸,۸۳۸M ۹۹٫۹۸ ۲٫۵۰ ۴٫۸۴ ۱۰٫۰۸ ۱۹٫۳۴ ۴۶٫۲۴ ۸۲٫۲۰ ۰٫۰۴
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) ۰ ۰ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۴۵۲ ۳۳,۲۵۷ ۱,۵۷۳,۰۲۹M ۰٫۴۳ -۸٫۹۴ ۴۵٫۴۳ ۱۱۶٫۱۵ ۲۱۳٫۴۲ ۲۲۵٫۹۲ ۶۳٫۴۰ ۰٫۱۹
پیروزان ۰ ۱۷ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۹۳۰ ۱,۰۱۸,۶۲۹ ۵,۱۷۸,۵۹۳M ۸۸٫۰۰ ۱٫۸۱ ۵٫۵۸ ۱۰٫۳۵ ۲۰٫۰۲ ۱۰۵٫۷۹ ۶۱٫۷۰ ۰٫۰۲
توسعه تعاون صبا ۰ ۱۵ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۰۵۸ ۱,۰۰۷,۶۰۴ ۲۵,۲۷۲,۱۰۰M ۹۱٫۵۰ ۱٫۵۳ ۴٫۴۶ ۸٫۷۹ ۱۷٫۵۷ ۵۴٫۶۴ ۸۰٫۵۰ ۰٫۰۱
توسعه سرمایه نیکی ۰ ۰ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۹۱۵ ۱,۸۲۱,۷۲۹ ۲۱۷,۹۹۲M ۹۹٫۹۰ ۱٫۶۹ ۵٫۵۱ ۷٫۷۳ ۲۳٫۲۶ ۷۵٫۷۱ ۸۳٫۰۰ ۰٫۰۱
توسعه فراز اعتماد ۰ ۱۸ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۳۸۳ ۱,۰۱۵,۳۹۲ ۲,۲۸۴,۹۷۶M ۹۲٫۰۶ ۱٫۷۳ ۵٫۰۵ ۹٫۹۷ ۱۹٫۷۶ ۲۱٫۲۰ ۷۲٫۰۰ ۰٫۰۵
حکمت آشنا ایرانیان ۰ ۱۷ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۳۰۱۰ ۱,۰۳۶,۱۷۵ ۱,۸۰۲,۱۱۰M ۸۷٫۳۱ ۳٫۷۹ ۶٫۸۸ ۱۱٫۳۱ ۲۰٫۲۲ ۲۹۷٫۳۶ ۴۴٫۹۰ ۰٫۰۲
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) ۰ ۰ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۴۸ ۲۲,۹۳۴ ۳۴۱,۴۳۱M ۰٫۵۵ -۸٫۶۸ ۴۰٫۲۹ ۱۰۰٫۴۵ ۱۲۶٫۲۲ ۵۶٫۳۰ ۰٫۰۷
درآمد ثابت سرآمد ۰ ۱۵ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۵۲۳ ۱,۰۰۸,۳۸۶ ۱۰,۰۸۲,۸۱۱M ۹۰٫۰۹ ۱٫۸۹ ۵٫۳۶ ۱۰٫۳۴ ۲۰٫۷۵ ۳۱٫۱۳ ۷۸٫۲۰ ۰٫۰۳
دوم اکسیر فارابی ۰ ۲۰ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۳۹ ۱,۰۱۶,۰۵۷ ۲۴۱,۲۴۸M ۹۸٫۲۹ ۱٫۶۰ ۵٫۲۴ ۱۰٫۷۵ ۱۳٫۵۳ ۵۴٫۶۰ ۰٫۰۶
ره آورد آباد مسکن ۰ ۱۵ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۰۰۳ ۱,۰۱۷,۳۱۲ ۱۵۱,۶۹۱,۲۸۳M ۹۳٫۴۵ ۱٫۸۰ ۵٫۴۴ ۱۰٫۵۳ ۱۹٫۸۱ ۹۳٫۱۰ ۵۸٫۷۰ ۰٫۰۵
زرافشان امید ایرانیان (ETF) ۰ ۰ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۳۳۳ ۲۱,۶۰۵ ۲۶۹,۵۳۴M ۱۱٫۲۵ -۷٫۴۵ ۴۱٫۴۸ ۹۱٫۵۲ ۱۱۶٫۰۵ ۵۱٫۵۰ ۰٫۰۴
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین ۰ ۰ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۶۰ ۱,۴۰۶,۰۰۷ ۳۴۷,۳۲۷M ۲۲٫۲۱ ۱۹٫۱۲ ۳۱٫۹۲ ۳۴٫۳۵ ۰٫۰۰ ۴۰٫۸۶ ۳۴٫۰۰ ۰٫۳۷
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید ۰ ۰ ۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۳۲ ۱۰,۰۶۹ ۴۷۲,۹۵۲M ۶٫۹۹ ۱٫۵۷ ۴٫۸۱ ۹٫۶۴ ۰٫۰۰ ۱۲٫۳۴ ۸۴٫۰۰ ۰٫۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت ۰ ۱۷ ۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۶۱۱ ۱,۰۲۲,۱۳۴ ۸۵۹,۲۰۲M ۳٫۴۳ ۳٫۲۰ ۷٫۷۸ ۱۱٫۷۳ ۱۶٫۵۴ ۱۲۴٫۷۶ ۶۵٫۸۰ ۰٫۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار ۰ ۱۸ ۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۹۱۶ ۱,۰۱۴,۳۰۲ ۱۰,۰۰۴,۰۵۷M ۴۶٫۴۳ ۱٫۴۶ ۴٫۴۴ ۸٫۸۰ ۱۷٫۲۸ ۱۱۰٫۶۸ ۷۹٫۲۰ ۰٫۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت ۰ ۲۰ ۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۳۰۷۳ ۱,۰۱۰,۲۴۵ ۱,۹۹۷,۴۷۳M ۱۳٫۲۵ ۱٫۷۵ ۵٫۲۷ ۱۰٫۳۲ ۲۰٫۶۶ ۱۴۲٫۶۳ ۶۳٫۹۰ ۰٫۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) ۰ ۰ ۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۶۵۲ ۱۰,۰۶۲ ۴,۶۸۱,۸۸۷M ۸٫۸۹ ۱٫۶۶ ۵٫۳۴ ۱۰٫۳۶ ۲۰٫۷۵ ۳۷٫۷۲ ۹۴٫۳۰ ۰٫۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت ۰ ۱۷ ۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۴۲۰ ۱,۰۰۶,۳۰۵ ۸,۶۸۵,۸۸۵M ۱۲٫۳۰ ۱٫۴۸ ۴٫۴۷ ۸٫۹۴ ۱۷٫۸۴ ۱۲۸٫۲۲ ۷۳٫۳۰ ۰٫۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت ۰ ۱۸ ۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۲۸۹ ۱,۰۰۶,۹۹۱ ۲۰,۸۱۵,۴۷۱M ۴۳٫۴۹ ۱٫۶۴ ۴٫۹۱ ۹٫۶۲ ۱۹٫۰۳ ۱۲۲٫۳۸ ۷۵٫۱۰ ۰٫۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار ۰ ۱۸ ۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۰۴۱ ۱,۰۱۴,۲۱۰ ۳۳,۷۲۶,۷۲۵M ۷۰٫۵۲ ۱٫۴۴ ۴٫۴۲ ۸٫۷۷ ۱۷٫۹۰ ۵۳٫۹۱ ۹۴٫۰۰ ۰٫۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران ۰ ۱۷ ۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۲۰۵ ۱,۰۱۹,۵۴۲ ۳۰,۳۳۲,۵۳۵M ۵۱٫۶۱ ۱٫۸۹ ۵٫۵۴ ۱۰٫۳۹ ۱۹٫۳۷ ۶۷٫۴۶ ۹۴٫۵۰ ۰٫۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان ۰ ۲۰ ۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۲۸۰ ۱,۰۰۵,۱۹۷ ۳۰,۶۳۹,۰۰۴M ۳۵٫۳۶ ۱٫۷۵ ۵٫۱۳ ۱۰٫۰۳ ۱۹٫۴۷ ۷۲٫۹۳ ۹۷٫۲۰ ۰٫۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم ۰ ۱۹ ۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۰۸۶ ۱,۰۴۵,۶۰۰ ۶۰,۱۴۲,۷۸۲M ۷۵٫۵۴ ۴٫۰۴ ۸٫۷۸ ۱۳٫۹۳ ۲۴٫۴۲ ۶۶٫۱۷ ۸۹٫۶۰ ۰٫۰۴
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم ۰ ۰ ۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۳۱۴ ۱۰,۱۳۵ ۱,۰۲۱,۶۱۹M ۰٫۵۲ ۱٫۳۸ ۲٫۹۱ ۷٫۵۰ ۱۷٫۱۷ ۴۴٫۹۷ ۷۲٫۳۰ ۰٫۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی ۰ ۰ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۴۹۵ ۲,۳۳۰,۲۵۸ ۲,۴۵۷,۹۹۳M ۱۲٫۰۳ ۱٫۵۸ ۴٫۷۹ ۹٫۶۳ ۲۰٫۲۲ ۱۳۱٫۳۱ ۸۹٫۸۰ ۰٫۰۴
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن ۰ ۰ ۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۳۳۸۶ ۱,۰۱۱,۳۴۴ ۱۰۱,۹۷۴M ۴۱٫۳۲ ۱٫۷۶ ۴٫۱۰ ۹٫۸۵ ۱۵٫۲۳ ۲۸۷٫۵۸ ۴۹٫۹۰ ۰٫۱۱
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار ۰ ۰ ۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۹۴۳ ۱,۰۱۴,۱۵۷ ۴۰۹,۶۳۴M ۱٫۱۷ ۲٫۴۳ ۵٫۹۳ ۱۱٫۱۸ ۲۲٫۰۰ ۵۵٫۲۰ ۸۷٫۲۰ ۰٫۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه ۰ ۱۵ ۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۲۱۸ ۱,۰۰۸,۰۳۸ ۳۴,۸۲۵,۹۶۵M ۵۱٫۳۳ ۱٫۸۱ ۵٫۱۲ ۹٫۷۷ ۱۹٫۱۳ ۱۲۰٫۶۰ ۷۵٫۴۰ ۰٫۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر ۰ ۰ ۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۱۶۲ ۱,۰۱۳,۱۲۵ ۱۸,۴۱۶M ۹۹٫۰۴ -۰٫۸۲ -۰٫۲۱ ۴٫۳۷ ۱۲٫۲۸ ۴۹٫۵۳ ۹۳٫۹۰ ۰٫۰۱
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) ۰ ۰ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۹۴۳ ۱۶,۸۸۰ ۱,۰۵۸,۰۸۸M ۹۹٫۱۸ ۱٫۲۶ ۴٫۵۷ ۹٫۵۳ ۲۰٫۶۲ ۶۶٫۲۲ ۸۶٫۱۰ ۰٫۰۱
قابل معامله اعتماد آفرین پارسیان (ETF) ۰ ۰ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۲۶۱ ۲۱,۶۷۸ ۸,۱۲۷,۴۷۶M ۹۹٫۹۹ ۲٫۰۲ ۵٫۴۳ ۱۰٫۲۵ ۲۲٫۵۳ ۱۱۱٫۴۱ ۸۲٫۵۰ ۰٫۰۱
قابل معامله با درآمد ثابت کیان (ETF) ۰ ۰ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۶۵۸ ۱۴,۷۰۰ ۸۲۴,۷۵۵M ۷۹٫۹۲ ۱٫۶۹ ۵٫۹۲ ۱۰٫۷۸ ۲۲٫۲۹ ۴۴٫۷۳ ۸۱٫۴۰ ۰٫۰۷
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) ۰ ۰ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۱۵۶ ۱۱,۲۳۷ ۵۴۹,۵۰۱M ۸۴٫۰۰ ۵٫۵۸ ۱۳٫۴۰ ۱۷٫۷۳ ۱۹٫۱۵ ۶۴٫۰۰ ۶۶٫۹۰ ۰٫۰۹
قابل معامله گنجینه آینده روشن (ETF) ۰ ۰ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۱۹۵ ۱۰,۰۲۵ ۷۹,۴۷۸M ۷۸٫۸۸ ۷٫۲۵ ۱۱٫۳۶ ۱۷٫۴۸ ۲۶٫۶۴ ۸۴٫۱۹ ۸۰٫۹۰ ۰٫۰۲
گسترش فردای ایرانیان ۰ ۲۰ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۵۵۳ ۱,۰۱۸,۶۸۱ ۴۹,۴۱۶,۶۸۸M ۱۰۰٫۰۰ ۱٫۹۰ ۵٫۷۱ ۱۱٫۲۷ ۲۱٫۹۴ ۱۴۴٫۴۴ ۵۷٫۲۰ ۰٫۰۲
گنجینه زرین شهر ۰ ۱۵ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۲۵۵۴ ۱,۰۱۴,۵۷۷ ۲۹۸,۴۸۸,۰۴۷M ۹۱٫۰۳ ۲٫۷۰ ۵٫۹۸ ۱۰٫۸۸ ۲۰٫۷۷ ۱۴۸٫۸۸ ۵۶٫۳۰ ۰٫۰۲
گنجینه یکم آوید ۰ ۱۵ ۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۵۳۱ ۱,۰۱۵,۹۸۳ ۱۷۹,۹۵۷M ۳٫۴۹ ۱٫۶۱ ۵٫۱۰ ۹٫۴۵ ۲۱٫۱۵ ۳۱٫۳۸ ۹۸٫۳۰ ۰٫۰۱
لوتوس پارسیان ۰ ۱۷ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۱۸۹ ۱,۰۰۸,۸۸۴ ۱۱۵,۸۵۲,۶۲۱M ۹۶٫۹۹ ۱٫۵۶ ۴٫۵۷ ۹٫۰۹ ۱۸٫۹۴ ۱۲۷٫۳۴ ۶۱٫۵۰ ۰٫۰۰
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه ۰ ۱۵ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۲۲۴ ۱,۰۱۰,۵۳۷ ۷,۸۰۴,۸۶۹M ۹۳٫۵۱ ۱٫۶۹ ۵٫۲۳ ۱۰٫۰۱ ۱۹٫۶۱ ۷۰٫۶۹ ۷۹٫۹۰ ۰٫۰۰
مشترک اندیشه فردا ۰ ۱۸ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۸۸۰ ۱,۳۷۳,۳۳۸ ۳۴۸,۶۷۰M ۶۶٫۸۵ ۳۷٫۹۱ ۴۰٫۸۱ ۴۵٫۱۵ ۵۴٫۳۱ ۱۳۴٫۸۸ ۶۳٫۱۰ ۰٫۰۵
مشترک سپهر تدبیرگران ۰ ۲۰ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۷۱۳ ۱,۰۱۶,۶۶۶ ۳,۸۹۹,۵۴۵M ۹۳٫۹۸ ۱٫۷۰ ۵٫۱۷ ۱۰٫۳۳ ۲۰٫۷۷ ۱۰۵٫۵۹ ۶۷٫۱۰ ۰٫۰۳
مشترک فراز اندیش نوین ۰ ۱۵ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۳۱۹۱ ۱,۰۱۹,۷۵۲ ۳۷۹,۲۱۴M ۸۲٫۴۰ ۱٫۹۰ ۶٫۳۳ ۱۲٫۵۵ ۲۲٫۱۸ ۱۸۱٫۸۶ ۴۹٫۷۰ ۰٫۰۶
مشترک کارگزاری کارآفرین ۰ ۱۷ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۵۴۸ ۱,۰۱۲,۱۸۷ ۸,۲۹۶,۶۸۷M ۹۳٫۸۰ ۱٫۷۲ ۴٫۹۸ ۹٫۸۸ ۱۹٫۷۹ ۱۵۴٫۳۸ ۵۵٫۴۰ ۰٫۰۰
مشترک یکم ایرانیان ۰ ۱۵ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۳۵۳۴ ۱,۰۱۶,۰۷۹ ۱۶,۱۰۶,۸۳۳M ۸۸٫۳۲ ۱٫۶۱ ۴٫۹۱ ۹٫۶۷ ۱۹٫۰۳ ۲۷۹٫۵۷ ۴۹٫۴۰ ۰٫۰۱
نگین سامان ۰ ۱۶٫۵ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۵۳۲ ۹۹۷,۰۲۸ ۱,۵۶۹,۱۲۷M ۷۴٫۷۲ ۰٫۵۱ ۳٫۲۷ ۷٫۴۱ ۱۶٫۸۵ ۲۴٫۹۰ ۷۸٫۲۰ ۰٫۰۵
نهال سرمایه ایرانیان ۰ ۱۵ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۵۵۳ ۱,۰۱۸,۹۴۵ ۲۸۸,۱۱۳M ۹۳٫۷۴ ۱٫۷۷ ۶٫۰۴ ۱۱٫۰۶ ۲۱٫۳۳ ۱۴۲٫۶۶ ۵۶٫۴۰ ۰٫۰۳
نیکوکاری درمان زنجیره امید ۰ ۱۶ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۶۷۳ ۱,۰۴۹,۲۷۲ ۸۵,۲۵۹M ۹۳٫۵۱ ۳٫۸۶ ۹٫۷۶ ۱۶٫۰۵ ۲۴٫۶۳ ۳۹٫۹۱ ۷۶٫۸۰ ۰٫۰۶
نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص) ۰ ۱۷ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۰۳۶ ۱,۰۶۹,۳۴۳ ۲۶۵,۸۷۸M ۷۹٫۶۵ ۴٫۹۹ ۶٫۷۷ ۸٫۹۸ ۱۷٫۷۸ ۵۴٫۷۶ ۷۶٫۹۰ ۰٫۰۵
نیکوکاری دانشگاه الزهرا ۰ ۱۷ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۴۷۵ ۹۸۳,۴۳۱ ۴۷,۹۳۰M ۸۳٫۱۹ -۰٫۵۶ ۲٫۵۹ ۷٫۴۳ ۱۵٫۹۴ ۷۶٫۶۳ ۶۷٫۰۰ ۰٫۰۱
نیکوکاری لوتوس رویان ۰ ۱۷ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۵۸۰ ۱,۰۰۷,۰۷۹ ۱۴۳,۱۴۱M ۸۱٫۱۲ ۲٫۳۸ ۵٫۰۶ ۱۰٫۳۷ ۲۱٫۴۳ ۳۳٫۳۴ ۷۸٫۱۰ ۰٫۰۳
یکم کارگزاری بانک کشاورزی ۰ ۱۶ ۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۷۶۲ ۱,۰۱۷,۸۶۶ ۱۷۷,۸۷۴,۵۸۷M ۹۱٫۵۶ ۲٫۷۸ ۵٫۸۷ ۱۰٫۷۰ ۱۹٫۴۵ ۱۵۰٫۸۴ ۵۱٫۳۰ ۰٫۰۱
این مطلب را هم بخوانید:   برترین و بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورس در اردیبهشت ۹۷ و مرداد ۹۷

 

این آمارهای صندوق های سرمایه گذاری بورس که در بالا برای شما ارائه شده مربوط به ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ می باشد و هر روز این آمار صندوق های سرمایه گذاری تغییر می کند.

موفق باشید.

۳ پاسخ تا “مقایسه صندوق های سرمایه گذاری بورس در ( ۱۵ مهر ۹۷ ) ۱۳۹۷”

  1. سلام

    لطفا بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورس را به من معرفی کنید.

    با تشکر

دنبالک ها / پینگ بک ها

  1. برترین و بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورس در اردیبهشت ۹۷ و مرداد ۹۷ - کد معرف (ثبت رایگان کد معرف و لینک بازاریابی)
  2. بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورس در سال ۹۶ - کد معرف (ثبت رایگان کد معرف و لینک بازاریابی)

ارسال نظر

kasbe_daramad_rayegan

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE